Doktoraty

IFA

DOKTORATY

Doktoraty z filologii angielskiej obronione na Uniwersytecie Wrocławskim:

1. Wiktor Jassem: Intonation of Conversational English, Educated Southern British. Promotor: zast. prof. dr J. Krzyżanowski (4 IV 1950)
2. Grzegorz Sinko: Samuel Foote, The Satirist of Rising Capitalism.Promotor: zast. prof. dr J. Krzyżanowski (4 IV 1950)
3. Czesław Ferens: The Theory of Evolution and Its Opponents.Promotor: prof. dr hab. St. Helsztyński (22 V 1951)
4. Zofia Sinko: The Decomposition of Realism in the Novels of Laurence Sterne.Promotor: prof. dr hab. St. Helsztyński (21 VI 1952)
5. Kazimierz Andrzej Sroka: The Syntax of English Phrasal Verbs.Promotor: prof. dr hab. L. Zawadowski (24 VI 1966)
6. Maria Miękisz: The Phonemes of English and Polish.Promotor: prof. dr hab. M. Adamus (22 VI 1971)
7. Janina Denenfeld: Distribution of Consonant Phonemes in English and Polish.Promotor: prof. dr hab. M. Adamus (22 VI 1971)
8. Michał Post: Comparatives of Identity in English: A Semantic Study.Promotor: prof. dr hab. J. Cygan (14 XI 1978)
9. Ewa Aumer: Family Disorganization and Racial Conflict as Reflected in American Drama 1945-1970.Promotor: doc. dr M. Gottwald (12 VI 1979)
10. Andrzej Połomski: English and German Intonation in Contemporary Linguistic Theories. Some Comparative Implications.Promotor: prof. dr hab. J Cygan (25 IX 1979)
11. Ewa Byczkowska-Page: The Structure of Harold Pinter”s Drama 1957-1975.Promotor: doc.dr  M. Gottwald (18 XI 1980)
12. Danuta Piestrzyńska-Wdowik: Kryzys ideałów wiktoriańskich i jego odzwierciedlenie w poezji A.C. Swinburne”a i J. Thompsona w latach 1855-1875.Promotor: doc.dr  M. Gottwald (29 IX 1981)
13. Edward Szynal: Symbolika religijno-kulturowa w poezji T.S. Eliota.Promotor: doc. dr M. Gottwald (15 I 1985)
14. Ewa Grossman: Recurrent Themes in Graham Greene”s Fiction 1929-1982.Promotor: doc. dr M. Gottwald (13 I 1987)
15. Hanna Szłapka: Kognitywna teoria nauczania języków obcych a efektywność procesu dydaktycznego (na przykładzie języka angielskiego).Promotor: prof. dr hab. H. Komorowska-Janowska (8 III 1988)
16. Małgorzata Trebisz: The Novella in England at the End of the Nineteenth and at the Beginning of the Twentieth Centuries (Henry James, Joseph Conrad, D.H. Lawrence).Promotor: doc. dr M. Gottwald (12 IV 1988)
17. Renata Barzycka-Szydełko: Recent Phonetic Changes in the Received Pronunciation of British English and Their Phonological Interpretation.Promotor: prof. dr hab. W. Jassem (28 VI 1988)
18. Bożena Rozwadowska: Thematic Constraints on Selected Constructions in English and Polish.Promotor: prof. dr hab. J. Cygan (13 XII 1988)
19. Anna Michońska-Stadnik: Basic Theoretical Principles for an English Beginners” Course in Poland and Their Practical Applications.Promotor: doc. dr hab. J. Rusiecki (10 I 1989)
20. Lech Zabor: Language Aptitude and Foreign Language Aptitude Testing.Promotor: doc. dr  hab. M. Post (8V 1990).
21. Tadeusz Piotrowski: Towards a Theory of Bilingual Lexicography: Basic Issues. Promotor: doc. dr hab. J. Miodek (9 X 1990)
22. Andrzej Głazek: The Meaning of English Modifier-Noun Combinations: An Interpretive Model and Its Application to Ellipsis and Accretion.Promotor: prof. dr hab. M. Post (29 IX 1992)
23. Mariusz Marszalski: Maxwell Anderson”s Dramatic Theory and Practice.Promotor: prof. dr hab. T. Pyzik (22 XI 1994).
24. Piotr Zazula: Cultivating the Waste Land: Postmodernism and New Age in Contemporary Native American Fiction.Promotor: prof. dr hab. W. Krajka (30 VI 1997)
25. Anna Budziak: Czas i historia u T.S. Eliota.Promotor: prof. dr hab. W. Krajka (10 XI 1998)
26. Joanna Żylińska: From Aesthetics to Ethics: The Feminine and the Sublime.Promotor: prof. dr hab. T. Sławek (8 XII 1998)
27. Rafał Dubaniowski: „To Acquire What One Has”: W.H. Auden and the Discourse of Imagination.Promotor: prof. dr hab. T. Rachwał (8 VI 1999)
28. Maciej Sienicki: Umiejętność czytania na głos jako element składowy sprawności czytania ze zrozumieniem w języku obcym na przykładzie języka angielskiego.Promotor: dr hab. A. Michońska-Stadnik (12 X 1999)
29. Teresa Bruś: Reading Frivolity: A Study of W.H. Auden”s Light Verse of the 1930s.Promotor: prof. dr hab. A. Weseliński (14 XII 1999)
30. Dorota Kołodziejczyk: Nation in the Wake of the „Post”: Postcolonial Perspectives and Negotiations.Promotor: prof. dr hab. L. Koczanowicz (11 I 2000)
31. Ewa Ignaczak: History and Literature: New Historicism in Literary Studies and the Problem of Theory.Promotor: prof. dr hab. L. Koczanowicz (15 II 2000)
32. Patrycja Poniatowska: Female Characters of the English and Dutch Comic Drama of the First Half of the 17th Century.Promotor: prof. dr hab. S. Kiedroń (26 IX 2000)
33. Marek Oziewicz: „Opowieści z Narni” C.S. Lewisa. W kręgu zagadnień poetyki i filozofii dzieła.Promotor: prof. dr hab. J. Ługowska (12 XII 2000)
34. Monika Tarantowicz-Gasiewicz: StudentModelling in Intelligent Computer-assisted Language Learning: Pedagogical Issues.Promotor: prof. dr hab. T. Piotrowski (20 II 2001)
35. Małgorzata Szulc-Kurpaska: Learning Strategy Training in the Process of English Language Learning in 9/10-Year-Olds.Promotor: prof. dr hab. A. Michońska-Stadnik (10 IV 2001)
36. Piotr Chruszczewski: The Communicational Grammar of Political Discourse (On the Basis of Inaugural Addresses of Presidents of the United States of America). Promotor: prof. dr hab. Z. Wąsik (12 VI 2001)
37. Justyna Kociatkiewicz: Towards the Antibildungsroman: Saul Bellow”s Theory of the Novel.Promotor: prof. dr hab. A. Kopcewicz (10 VII 2001)
38. Elżbieta Klimek-Dominiak: Women”s Visions of the American West: Representation of the Frontier Contact Zones in the Pioneer Women”s Travel Writing, 1830-1870.Promotor: prof. dr hab. E. Oleksy (13 XI 2001)
39. Marek Kuźniak: The Aphorism in Cognitive-Axiological Perspective. Promotor: prof. dr hab. Michał Post (15.04.2003)
40. Justyna Deszcz: Rushdie in Wonderland: „Fairytaleness” in Salman Rushdie”s Fiction. Promotor: prof. dr hab. W.Krajka (04.06.2003)
41. Malgorzata Baran: Field Independence as a Predictor of Success in Foreign Language Pronunciation Acquisition and Learning. (Niezależność od pola danych jako wskaźnik sukcesu w przyswajaniu i uczeniu się wymowy języka obcego) Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (08.01.2004).
42. Maja Lubanska: Focus on WH Questions. Promotor: prof. dr hab. Bozena Rozwadowska (30.03.2004).
43. Laura Suchostawska: A Cognitive Semantic Analysis of Selected Polish Verbal Prefixes and English Verbal Particles Expressing the Relations INTO – OUT OF and TO – AWAY FROM. Promotor: prof. dr hab. Michał Post (26.04.2004)
44. Kamila Skowronska-Gromek: Testing and Evaluating Oral Proficiency in Secondary Schools – Heading Towards New Matura. (Testowanie i ocenianie wypowiedzi ustnych w szkole średniej — przygotowanie do Nowej Matury) Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (27.04.2004)
45. Michał Szawerna: A Corpus-Based Study of Nominalizations Predicated by English Deverbal Nouns in -tion: A Cognitive Grammar Approach. Promotor: prof. dr hab. Michał Post (21.06.2004)
46. Adam Biały: A Polish Psychological Verbs at the Lexicon-Syntax Interface in Cross-linguistic Perspective. Promotor: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (22.06.2004)
47. Małgorzata Jedynak: Critical Period Revisited: The Impact of Age on Ultimate Attainment in the Pronunciation of a Foreign Language. (Rewizja hipotezy okresu krytycznego. Wpływ wieku ucznia na sukces w przyswajaniu wymowy języka obcego) Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (1.07.2004)
48. Miroslaw Marczak: The Significance of Peak and Frontground in Discourse Analysis and Translation: A Case Study in Acts 19-26. Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (25.01.2005)
49. Klara Szmańko: Problematyka niewidzialności w powieściach: „Invisible Man” Ralpha Ellisona, „The Spook Who Sat by the Door” Sama Greenlee, „Tripmaster Monkey” Maxine Hong Kingston i „Native Seaker” chang-Rae Lee Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Maszewska (21.06.2005)
50. Tomasz Górski: Tłumaczenie jako intertekst. Analiza polskich przekładów „Hamleta” Williama Shakespeare”a Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (20.09.2005)
51. Katarzyna Nowak: Traveling Subjects : Post-colonial Identities in Liminal Spaces : on the Basis of Prose by Writers of Indian Descent Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Białas (04.10.2005)
52. Aleksandra Głowacka-Ziajka: The Influence of Age on the Choice of Memory Strategies in the Acquisition and Teaching of Foreign Language Vocabulary (Wiek a wybór strategii pamięciowych w przyswajaniu i nauczaniu słownictwa języka obcego) Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (17.11.2005)
53. Krystyna Łęska-Chabrowska: Teacher”s Use of Interaction Patterns and its Influence on Learners” fluency in English (Sposób interakcji w klasie oraz jego wpływ na płynność językową uczniów języka angielskiego). Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (12.12.2005)
54. Piotr Blumczyński: Doctrine in translation. The doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (28.02.2006)
55. Joanna Kaczmarska: Wyznaczniki określoności i nieokreśloności w języku polskim w świetle teorii Bickertona Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (20.06.2006)
56. Michał Garcarz: Slang translation: Polish Translation of American Films Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (17.11.2006)
57. Katarzyna Rokoszewska: Comparing selected modern methods of teaching English to young learners in various aspects of foreign language acquisition Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (17.04.2007)
58. Agnieszka Błaszczyk-Szabat: The acquisition of the aspectual system of Polish in L1 English and Slavic speaker Promotor: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (24.04.2007)
59. Łukasz Giezek: Visions of Time in Peter Ackroyd”s Novels. Promotor: prof. dr hab. Krystyna Stamirowska (26.06.2007)
60. Agata Zarzycka: /World of Darkness/: Role-Playing Games as a Multidimensional Space of Interaction between Literary Theory and Practice. Promotor: prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (23.10.2007)
61. Ewa Bułat: The classification and interpretation of implicit null subjects and objects cross-linguistically in the light of the recent minimalist assumptions. Promotor: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (11.12.2007)
62. Olga Binczyk: Visions of Apocalypsis and Ways of Overcoming It in Selected English Poetry and Fiction of the First Half of the XX Century Promotor: prof. dr hab. Wiesław Krajka (15.04.2008)
63. Michał Szecówka: Czynniki determinujące motywację grupy w percepcji osób uczących się języka angielskiego Promotor: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (06.05.2008)
64. Łukasz Stolarski: Experiments in size-sound symbolism Promotor: prof. dr hab. Jan Cygan (27.05.2008)
65. Dorota Klimek-Jankowska Aspect in quantified and bare habitual contexts: semantics, discourse and micro-variation in a crosslinguistic perspective Promotor: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (10.06.2008)
66. Grzegorz Gwóźdź Operational Norms in the Translation of American Shot Stories into Polish
67. Aneta Tatarczuk Linguistic worldview changes in dubbing American animated family movies Promotor: prof. dr hab. Leszek Berezowski (07.11.2008)
68. Ewa Bułat (22.01.2008)
69. Agnieszka Kałużna (1.07.2008)
70. Barbara Leftih (18.11.2008)
71. Aneta Tatarczuk (18.11.2008)
72. Marcin Walczyński (7.07.2009)
73. Monika Wołoszyn-Domagała (7.07.2009)
74. Ewa Rudnicka (22.09.2009)
75. Agata Kurcz (13.10.2009)
76. Violetta Wielka (19.01.2010)
77. Anna Klimas (19.01.2010)
78. Izabela Jędrzejowska (6.07.2010)
79. Marcin Tereszewski (9.11.2010)
80. Małgorzata Bieszczanin (14.12.2010)
81. Anna Czura (14.12.2010)
82. Katarzyna Sówka-Pietraszewska (18.01.2011)
83. Ludmiła Makuchowska (12.04.2011)
84. Tomasz Włodarski (5.07.2011)
85. Jolanta Osękowska-Sandecka (20.09.2011)
86. Beata Telążka (22.11.2011)
87. Łukasz Zarzycki (5.06.2012)
88. Szymon Wach (5.06.2012)
89. Agata Piątek (26.06.2012)
90. Katarzyna Wasylak (25.09.2012)
91. Jacek Mianowski (25.09.2012)
92. Blanka Grzegorczyk (23.10.2012)
93. Jacek Woźny (23.10.2012)
94. Aleksandra Więckowska 20.11.2012)
95. Magdalena Urbaniak (26.02.2013)
96. Wojciech Drąg (2.07.2013)
97. Łukasz Włodarek (2.07.2013)
98. Katarzyna Proctor (23.09.2013)
99. Paulina Czubak-Wróbel (23.09.2013)
100. Katarzyna Karwowska (17.12.2013)
101. Maciej Masłowski (17.12.2013)
102. Marcin Rusnak (4.02.2014)
103. Katarzyna Sradomska (4.02.2014)
104. Maciej Litwin (8.04.2014)
105. Paulina Kłos (8.04.2014)
106. Agnieszka Poznańska (1.07.2014)
107. Julia Szołtysek (18.11.2014)
108. Mateusz Sajna (27.01.2015)
109. Małgorzata Szudrowicz-Garstka (27.01.2015)
110. Wojciech Witkowski (19.05.2015)
111. Marcin Buczek (22.09.2015)
112. Izabela Rychel (15.12.2015)
113. Joanna Hardukiewicz-Chojnowska (7.06.2016)
114. Jan Gościński (26.09.2017)
115. Anna Sankowska Pinkosz (2.03.2018)
116. Joanna Wasilewska (17.12.2018)
117. Paulina Drewniak (28.01.2019)
118. Dawid Czech (11.02.2020)
119. Krzysztof Hwaszcz (5.06.2020)
120. Agata Słowik-Krogulec (19.06.2020)
121. Piotr Gulgowski (7.07.2020)
122. Paulina Pająk (19.01.2021)
123. Małgorzata Serafin (9.02.2021)
124. Ewa Błasiak (16.03.2021)
125. Marcin Orszulak (13.04.2021)
126. Matylda Kumpin (19.10.2021)
127. Katarzyna Filipowska (24.05.2022)
128. Hanna Kędzierska (24.05.2022)
129. Leszek Wojteczek (20.09.2022)
130. Lech Zdunkiewicz (18.10.2022)
131. Patrycja Karpińska (22.11.2022)
132. Joanna Woźniczak (22.11.2022)

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return