Excellence in Students’ Research


Excellence in Students’ Research

„Excellence in Students’ Research” – I edycja

Dyrektor Instytutu prof. Marek Kuźniak przyznał 11 wyróżnień absolwentom studiów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy obronili pracę dyplomową do końca września 2020 r. Prace zostały zgłoszone przez promotorów oraz pozytywnie zaopiniowane do wyróżnienia przez Radę IFA 20 października. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Zachęcamy do lektury krótkich relacji z tego, jak wspominają prace nad dysertacją oraz lata spędzone w IFA:

Katarzyna Boch

Revisiting Trauma in Graphic Memoirs – Katie Green’s Lighter Than My Shadow and Alison Bechdel’s Fun Home

(promotor: dr Wojciech Drąg)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się w wyniku rozmowy z moim promotorem – doktorem Wojciechem Drągiem. Biorąc pod uwagę wybrane przeze mnie pozycje, doktor Drąg zaproponował temat, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Analiza przedstawienia traumy w powieściach graficznych stanowiła idealne połączenie moich zainteresowań literaturą i psychologią.

Największym wyzwaniem przy pisaniu pracy była konieczność nagłego przystosowania się do realiów nauki zdalnej. Brak bezpośredniego kontaktu podczas seminariów oraz organizacja pracy w nowych okolicznościach wymagały dużej samodyscypliny i skutecznego zarządzania czasem. Pod tym względem pisanie licencjatu w okresie pandemii okazało się jednak cennym doświadczeniem.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi moich zainteresowań, pomocnych i kompetentnych wykładowców, nastrojowe koncerty kolęd, a także przyjaźnie, które udało mi się nawiązać.

Anna Bogatko

Challenges, Practices and Problems of Melic Translation on the Basis of the Polish Versions of Frank Sinatra’s Song Entitled “My Way”

(promotor: dr hab. Marcin Walczyński)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się na jednych z pierwszych zajęć seminaryjnych, podczas których pan promotor zachęcał do zastanowienia się, co nas interesuje, a następnie znalezienia nici łączącej to z pracą licencjacką z dziedziny translatoryki.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było pozyskanie materiałów teoretycznych, a następnie wykorzystanie ich w obszernej analizie kolejnych tłumaczeń piosenek, które z jednej strony wskazywały na pewne podobieństwa, z drugiej jednak uwypuklały też zasadnicze różnice w użytych strategiach. Ostateczne wyciągnięcie wniosków z analizy wymagało wielokrotnego zagłębiania się w artykuły naukowe, na których oparłam metodykę badań.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam życzliwą atmosferę odczuwalną w naszym instytucie. Miałam szczęście brać udział w wielu zajęciach prowadzonych przez specjalistów w swojej dziedzinie, którzy równocześnie byli wyrozumiali i życzliwi wobec studentów. 

Elżbieta Bryja

Motivational Correlates of Willingness to Communicate in English of Polish Immigrants in England

(promotor: dr Małgorzata Baran-Łucarz)

Pomysł na temat mojej pracy powstał w dość naturalny sposób, a wielką inspiracją do niego był mój tata, który od około 18 lat mieszka w Londynie. Odwiedzając go, niejednokrotnie byłam świadkiem rozmów Polaków w języku angielskim i często zastanawiałam się, co sprawia, że niektórzy chętnie włączają się do dyskusji, a inni nie. Szczególnie ciekawe wydawały się dwa przypadki. Pierwszy, kiedy osoby mówiące po angielsku nie robiły tego poprawnie, a jednak bardzo chętnie uczestniczyły w dyskusji i wydawały się zupełnie nie przywiązywać uwagi do popełnianych błędów. Drugi, kiedy to właśnie osoby posługujący się angielskim na wysokim i bardzo wysokim poziomie odmawiały udziału w konwersacji z sobie tylko wiadomych względów. Sprecyzowanie zmiennych i związków między nimi powstało w wyniku wspólnej pracy z dr Małgorzatą Baran-Łucarz, a sam pomysł nabrał realnego wymiaru.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było zebranie odpowiednio licznej grupy respondentów. Od początku chciałam, by badanie przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej było badaniem mieszanym z naciskiem na część ilościową. Obawiałam się jednak, że zwyczajnie nie będzie chętnych, by w takim badaniu wziąć udział. Kłopot stanowił też dla mnie sposób dystrybucji kwestionariusza wśród imigrantów, a wizja niepowodzenia spędzała mi sen z powiek. W najbardziej optymistycznym scenariuszu zakładałam udział około 50 respondentów, w najgorszym – zupełną zmianę typu kwestionariusza i znaczne poszerzenie części jakościowej. Na szczęście okazało się to niepotrzebne, bo dzięki użyciu social mediów liczba respondentów ogółem wyniosła 450, z czego do badania użyłam ponad 350 kwestionariuszy. Tak duża ich liczba pozwoliła mi przeprowadzić sporo obserwacji, a ostatecznie przyczyniła się do wiarygodniejszych wyników.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam zajęcia, które przybliżały nam język angielski nie tylko od strony teoretycznej, ale także od strony praktycznej. Między innymi znajdą się tutaj wykłady prof. Leszka Berezowskiego, które zawsze wypełnione były ogromem wiedzy i nic nie zniechęcało nas, by w nich uczestniczyć. Nawet to, że odbywały się zawsze w poniedziałki o 8 rano! Będą to również zajęcia gramatyki opisowej z dr Renatą Barzycką-Szydełko oraz gramatyki kontrastywnej z dr. Przemysławem Pawelcem, które były jednymi z najbardziej wymagających z wszystkich pięciu lat studiów. Nie zapomnę też o teoriach przyswajania języka z prof. Anną Michońską-Stadnik, które pozwoliły mi na retrospektywne spojrzenie na wcześniejszą edukację językową i wyjaśnienie pewnych kwestii pozostających przez te lata bez odpowiedzi.

Natalia Chrzanowska

Bilingualism in Malta: Preferences and Attitudes of Maltese University Students Towards the Official Languages of Malta

(promotor: prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski)

Pomysł na temat mojej pracy zrodził się podczas wakacji na Malcie. Kiedy po raz pierwszy w życiu usłyszałam brzmienie języka maltańskiego, zrozumiałam, że jego historia musi być bogata. Trochę o niej poczytałam, połączyłam ze swoim kierunkiem studiów i poszłam na rozmowę rekrutacyjną na studia magisterskie.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było znalezienie literatury źródłowej, którą byłabym w stanie zrozumieć – ogrom książek o maltańskim został napisany po maltańsku.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam wszelkie zajęcia związane z językoznawstwem.

Gabriela Grelowska

Mutual Intelligibility Between the Anglo-Saxons and the Vikings in the Danelaw During the Viking Age – A Fact or Myth

(promotor: dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się na zajęciach z gramatyki historycznej. Bardzo zainteresował mnie okres staroangielski, a przede wszystkim język, który był stale narażony na kontakt z innymi językami, a co za tym idzie – na zmianę. Już wtedy znałam podstawy języka norweskiego i zapragnęłam zestawić język Wikingów z językiem Anglosasów i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy płynna komunikacja językowa pomiędzy tymi dwoma ludami była możliwa.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było zgromadzenie odpowiednich źródeł do przeprowadzenia wnikliwej analizy dwóch języków starogermańskich – staroangielskiego i staronordyckiego. Większość z nich zawierała informację o charakterystyce tylko jednego z tych języków, zaś zestawienia i porównania musiałam dokonać sama, bazując na zebranym materiale, który był bardzo ograniczony.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam wszystkie zajęcia z językoznawstwa, fonetyki oraz gramatyki opisowej, a przede wszystkim czas spędzony z moją promotor, dr Katarzyną Sówką-Pietraszewską, która zapewniła mi nieocenioną pomoc i wsparcie podczas procesu tworzenia pracy.

Joanna Kita

Problems with Family Communication in Multimodal Literature – Extremely Loud and Incredibly Close and “A Primer for the Punctuation of Heart Disease” by Jonathan Safran Foer and A Visit from the Goon Squad by Jennifer Egan

(promotor: dr Wojciech Drąg)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się po przestudiowaniu książek, o których dyskutowaliśmy na seminarium.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było zachowanie spokoju i niestresowanie się tym, że mogę nie znaleźć odpowiednich źródeł lub w ogóle nie mieć pomysłu, o czym pisać.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam kontakt z innymi studentami oraz wyrozumiałych prowadzących. 

Agata Kowalczewska

Causes and Symptoms of the Certified Interpreters’ Experience of Stress in the Court Setting: A Questionnaire-Based Study

(promotor: dr hab. Marcin Walczyński)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się dzięki mojemu promotorowi, który próbował znaleźć temat, który będzie nie tylko dobrym materiałem na pracę akademicką, ale również zainteresuje mnie, aby pisanie nie było dla mnie obciążeniem.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy był samodzielny research na tematy zupełnie wykraczające poza to, czym zajmowaliśmy się na dotychczasowych zajęciach (w moim wypadku była to tematyka stresu).

Ze studiów w IFA najmilej wspominam wielu prowadzących, którzy z szacunkiem i cierpliwością traktowali swoich studentów oraz z pasją prowadzili swoje zajęcia!

Weronika Liczek

L2 Willingness to Communicate in Different Cultures: A Comparative Study of Polish and Spanish Students of English As a Foreign Language

(promotor: dr Małgorzata Baran-Łucarz)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się dość wcześnie. Od początku mojej przygody z językiem zastanawiałam się, dlaczego koledzy i koleżanki z klasy nie chcą odpowiadać na pytania zadawane na lekcjach angielskiego lub zajęciach dodatkowych. Później, podczas studiowania, zauważyłam, że wielu moich znajomych z roku nie lubi, a wręcz unika, wypowiadania się na zajęciach, podczas gdy zagraniczni studenci chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzących. Podczas seminarium magisterskiego dowiedziałam się, że na chęć wypowiadania się, tzn. gotowość komunikacyjną (willingness to communicate) wpływa wiele czynników, a zależności pomiędzy nimi nie zostały dokładnie zbadane. Po konsultacji z panią promotor wiedziałam, że jest to temat mojej przyszłej pracy dyplomowej.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było zmotywowanie się do systematycznej pracy oraz wyznaczenie sobie realistycznych celów. Wizja napisania obszernej pracy naukowej potrafi przytłoczyć i zniechęcić. Pisanie pracy magisterskiej to nie tylko praca z literaturą, przeprowadzenie badań oraz interpretacja danych, w dużej mierze to praca nad sobą. Samodyscyplina i organizacja pracy jest kluczowym elementem końcowego efektu.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam możliwość wyjazdu na wymiany studenckie. Podczas studiów miałam szansę studiować w Niemczech i Hiszpanii. Między innymi dzięki tym doświadczeniom powstałam moja praca, w pracy porównałam chęć komunikacji pośród hiszpańskich i polskich studentów. Podczas wymian zagranicznych mogłam obserwować i porównać sposób studiowania oraz wyciągnąć wnioski. Niemniej jednak zawsze z przyjemnością wracałam do Wrocławia i cieszyłam się z zajęć w IFA. Szczególnie miło wspominam zajęcia gramatyki opisowej, których chyba najbardziej się obawiałam.

Daria Mazurkiewicz

Cross-Cultural Differences in Emotion Processing in Polish and Ukrainian

(promotor: dr Dorota Klimek-Jankowska)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się nie od razu. Pierwotnie miałam zamiar kontynuować temat pracy licencjackiej na temat przetwarzania muzyki i języka, jednak ja i moja pani promotor obawiałyśmy się powtórzeń. Zostaliśmy przy temacie mózgu i przetwarzania języka, a jednym z pomysłów na pracę było zbadanie międzykulturowych różnic w przetwarzaniu słów nacechowanych emocjonalnie. Ponieważ od zawsze byłam zainteresowana tematem emocji, ekscytacja koncepcją przeprowadzenia własnego eksperymentu wygrała z innymi tematami.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracybyło zbieranie materiałów do eksperymentu. Jak się okazało, brak baz słów w języku polskim, które zawierałyby takie informacje jak ich nacechowanie emocjonalne, stanowił ogromną komplikację i przysporzył wielu problemów w przypadku tych aspektów słów, które mają wpływ na szybkość przetwarzania.

Co więcej, w trakcie realizacji eksperymentu w Polsce wybuchła pandemia, co uniemożliwiło mi zdobycie wystarczającej liczby uczestników – nawet zdobycie tak niewielkiej ich liczby graniczyło z cudem i nie dałabym rady bez osób, które wykorzystały swoje kontakty, aby mi pomóc.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam… nie potrafię dokończyć tego zdania, wymieniając jedną konkretną rzecz. Klimat instytutu, spacery po kawę między zajęciami, te przyjaźnie, których jestem pewna, że zostaną ze mną na zawsze, otwarcie przede mną możliwości kształcenia się w Szkole Doktorskiej.

Dawid Żak

Linguistic Analysis of American Rap Songs: In Search of Wordplay and Language Manipulation

(promotor: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się podczas słuchania muzyki w drodze na zajęcia.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracy było połączenie formalnego stylu pracy dyplomowej z ulicznym stylem kultury hip-hop.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam zawarte tam przyjaźnie i nowe doświadczenia.

Agnieszka Żurek

Archaisation in Polish Translation on the Basis of William Morris’s The Wood Beyond the World

(promotor: dr hab. Marcin Walczyński)

Pomysł na temat mojej pracy narodził się, kiedy tłumaczyłam (na własny użytek, do szuflady) fragmenty powieści Williama Morrisa i odkrywałam bogactwo stylistyczne tego tekstu – przy wyborze tematu wyszłam od własnych zmagań z tym fascynującym, ale też dla tłumacza bardzo wymagającym, pisarzem.

Największym wyzwaniem w pisaniu pracybyła organizacja czasu: nieraz całymi tygodniami opracowywałam jakiś drugorzędny temat – po to, by z przerażeniem odkryć, że stos gotowych do wykorzystania książek rośnie odwrotnie proporcjonalnie do kurczących się terminów.

Ze studiów w IFA najmilej wspominam (choć trudno powiedzieć, że tylko wspominam, bo kontynuuję studia w IFA na poziomie magisterskim) te zajęcia, które w siatce zajęć wydawały się karą od losu, a potem okazywały się prawdziwym odkryciem – w każdym roku czekała mnie taka niespodzianka, a przykładem ekstremalnym jest konwersatorium z przekładu użytkowego.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return