Przeniesienie na studia


Przeniesienie na studia

Zasady i kryteria przeniesienia na studia w IFA (stacjonarne licencjackie) dla studentów z innych uniwersytetów:

1. Ukończony co najmniej pierwszy rok studiów filologii angielskiej
2. Średnia ocen uzyskana z dotychczasowej nauki (łącznie z ostatnim zaliczonym semestrem) co najmniej 4.0
3. Podanie do Prodziekana ds dydaktyki uzasadniające prośbę o przeniesienie na studia w IFA (wzór na stronie). Kandydaci dostarczają podanie do IFA do zaopiniowania przez zastępcę dyrektora ds studenckich. Wraz z podaniem należy dostarczyć dokument potwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks lub transkrypt ocen), na podstawie którego będzie można określić ewentualne różnice programowe.
4. Decyzję o przeniesieniu na studia do IFA podejmuje Prodziekan ds dydaktyki opierając się na liście rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen. Kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc.

Limit miejsc dla osób starających się o przeniesienie na studia stacjonarne licencjackie w IFA: 5
Termin składania podań dla studentów starających się o przeniesienie od semestru zimowego: 1 września; dla studentów starających się o przeniesienie od semestru letniego: 15 stycznia.

Zasady i kryteria przeniesienia na studia w IFA (niestacjonarne licencjackie) dla studentów z innych uczelni:

1. Ukończony co najmniej pierwszy rok studiów filologii angielskiej
2. Podanie do Prodziekana ds studiów niestacjonarnych o przyjęcie na określony semestr studiów. Kandydaci dostarczają podanie do zaopiniowania u kierownika niestacjonarnych studiów licencjackich w IFA. Wraz z podaniem należy dostarczyć dokument potwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks lub transkrypt ocen), na podstawie którego będzie można określić ewentualne różnice programowe.
3. Decyzję o przeniesieniu studenta z innej uczelni na studia niestacjonarne w IFA podejmuje Prodziekan ds studiów niestacjonarnych. Kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc.

Limit miejsc dla osób z innych uczelni starających się o przeniesienie na studia niestacjonarne licencjackie w IFA: 5
Termin składania podań dla studentów starających się o przeniesienie od semestru zimowego: 1 września; dla studentów starających się o przeniesienie od semestru letniego: 15 stycznia

Zasady i kryteria przeniesienia ze studiów niestacjonarnych licencjackich w IFA na studia stacjonarne (licencjackie):

1. Ukończony co najmniej pierwszy rok studiów
2. Średnia ocen uzyskana z dotychczasowej nauki (łącznie z ostatnim zaliczonym semestrem) co najmniej 4.5 oraz co najmniej 4.5 z ostatniego egzaminu PNJA
3. Podanie do Prodziekana ds dydaktyki o przeniesienie na określony semestr studiów stacjonarnych. Kandydaci dostarczają podanie do zaopiniowania przez kierownika niestacjonarnych studiów licencjackich w IFA oraz zastępcę dyrektora IFA ds studenckich. Wraz z podaniem należy dostarczyć dokument potwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks lub transkrypt ocen), na podstawie którego będzie można określić ewentualne różnice programowe. Decyzję o przeniesieniu studenta ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w IFA podejmuje Prodziekan ds dydaktyki opierając się na liście rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen. Kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc.

Limit miejsc dla studentów starających się o przeniesienie z trybu niestacjonarnego na tryb stacjonarny w IFA: 5.
Termin składania podań dla studentów starających się o przeniesienie od semestru zimowego: 1 września; dla studentów starających się o przeniesienie od semestru letniego: 15 stycznia.

Zasady i kryteria przeniesienia ze studiów niestacjonarnych magisterskich w IFA na studia stacjonarne (magisterskie) oraz ze studiów stacjonarnych magisterskich na studia niestacjonarne (magisterskie):

1. Ukończony co najmniej 1 rok studiów
2. Średnia ocen uzyskana z dotychczasowej nauki (łącznie z ostatnim zaliczonym semestrem) co najmniej 4.5. Wymóg ten dotyczy tylko studentów studiów niestacjonarnych starających się o przeniesienie na studia w trybie stacjonarnym
3. Pisemna zgoda nowego opiekuna naukowego na przyjęcie studenta do swojego  seminarium magisterskiego
4. Podanie do odpowiedniego Prodziekana (ds studiów niestacjonarnych lub ds dydaktyki) o przyjęcie na określony semestr studiów. Kandydaci dostarczają podanie do zaopiniowania u kierownika niestacjonarnych studiów magisterskich w IFA oraz zastępcę dyrektora IFA ds studenckich. Wraz z podaniem należy dostarczyć dokument potwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks lub transkrypt ocen), na podstawie którego będzie można określić ewentualne różnice programowe. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan. Kandydaci przyjmowani są w ramach określonego limitu miejsc.

Limit miejsc dla studentów starających się o zmianę trybu studiów magisterskich (z niestacjonarnego na stacjonarny lub odwrotnie) w IFA: 5.
Termin składania podań dla studentów starających się o przeniesienie od semestru zimowego: 1 września; dla studentów starających się o przeniesienie od semestru letniego: 15 stycznia.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return