Publikacje

IFA

PUBLIKACJE

2022

Michał Garcarz, Skrótowce w leksyce slangu kierowców. Socjojęzykowe wprowadzenie (OW Atut)

Leszek Berezowski & Piotr Kładoczny, Jak redagować przekłady angielskich dokumentów prawniczych i gospodarczych? Poprawna polszczyzna dla tłumaczy autorstwa (C.H. Beck)

2021

Paulina Pająk, Jeanne Dubino, Catherine W. Hollis, Celiese Lypka, Vara Neverow, The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global Literature (Edinburgh University Press)

Marek Kuźniak, The Geometry of Choice: Language, Culture, and Education (Palgrave Macmillan)

Anna Budziak, T. S. Eliot’s Ariel Poems: Making Sense of the Times (Routledge)

Piotr Gulgowski, Grammatical Number in Psycholinguistic Research (Wyd. UAM)

Małgorzata Jedynak, Insights from Foreign Language Learning and Teaching (Atut)

Justyna Deszcz-Tryhubczak & Irena Barbara Kalla, Children’s Literature and Intergenerational Relationships: Encounters of the Playful Kind (Palgrave Macmillan)

Jeanne Dubino, Paulina Pająk, Catherine W. Hollis, Celiese Lypka & Vara Neverow, The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global Literature (Edinburgh University Press)

Hans Sauer & Piotr Chruszczewski, Mostly Medieval: In Memory of Jacek Fisiak (Æ Academic Publishing)

Justyna Deszcz-Tryhubczak & Zoe Jaques, Intergenerational Solidarity in Children’s Literature and Film (UP of Mississippi)

2020

Bożena Rozwadowska & Anna Bondaruk, Beyond Emotions in Language: Psychological Verbs at the Interfaces (John Benjamins)
Leszek Berezowski, Jak czytać, rozumieć i przekładać polskie umowy na angielski? (CH Beck)
Jan Gościński & Marek Kuźniak, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski (CH Beck)

Justyna Deszcz-Tryhubczak & Irena Barbara Kalla, Rulers of Literary PlaygroundsPolitics of Intergenerational Play in Children’s Literature (Routledge)

Wojciech Drąg, Collage in Twenty-First-Century Literature in English: Art of Crisis (Routledge)

Laura Suchostawska, Approaching Nature through Metaphors in Thoreau’s Writings (Atut)

Laura Suchostawska, Relaciones entre el cristianismo y las creencias indígenas en las obras de José María Arguedas (Atut)

2019
 
Agata Zarzycka, A Goth Reflection: Self-Fashioning and Popular Culture (WUWr)

Joanna Błaszczak, „Be future” – Old and Modern Views on FUTURE : Typological, Diachronic, and Psycholinguistic Aspects (Wyd. UAM)

Katarzyna Nowak-McNeice, California and the Melancholic American Identity in Joan Didion’s Novels: Exiled from Eden(Routledge)

Marcin Walczyński, Psycho-Affective Factors in Consecutive Interpreting (Peter Lang)

Jacek Woźny, Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories (Atut)

Wojciech Drąg & Vanessa Guignery, The Poetics of Fragmentation in Contemporary British and American Fiction (Vernon Press)

2018

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? (wydanie trzecie, CH Beck)
Leszek Berezowski, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego (CH Beck)Małgorzata Jedynak & PiotrRomanowski,Current Research in Bilingualism and Bilingual Education (Springer)

Małgorzata Jedynak, Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych Tom II Praktyczne narzędzia (Beta Druk)  

Jacek Woźny,  How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language of Mathematical Description (Springer)Marcin Walczyński, Piotr Czajka & Michał Szawerna, On the Verge between Language and Translation (Peter Lang)

2017

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? (wydanie szóste, CH Beck)

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? (Wydanie drugie, CH Beck)

Zofia Kolbuszewska, Ewelina Bańka, Borderlands: Art, Literature, Culture (Wydawnictwo KUL)

Anna Budziak, Katarzyna Lisowska, Jarosław Woźniak, Literature, Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment (Cambridge Scholars Publishing)

Leszek Berezowski, Christmas Teacher Resources. PWN.

Michał Szawerna, Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics (Peter Lang)Małgorzata Jedynak, Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych. Nowe doświadczenia i wyzwania (SPNJO)

2016

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Teresa Bruś, Marcin Tereszewski, Production of Emotions: Perspectives and Functions. Peter Lang, 2016.

Chruszczewski, Piotr P.,  Camelia M. Cmeciu (red. nacz.), Styles of Communication. Vol. 8, No 1 (2016), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, Bucharest University Press.

Piotr Chruszczewski, Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Władysław Chłopicki (red.), Niedosłowność w języku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM, 2016 (448 stron).
Wojciech Drąg, Jakub Krogulec, Mateusz Marecki, War and Words: Representations of Military Conflict in Literature and the Media. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Piotr P. Chruszczewski, Szymon Wach, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik (red.) Język, kultura, komunikacja. Rozprawy Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Vol. IX. Wrocław, 2016 (276 stron): Oddział Polskiej Akademii Nauk.

Wojciech Drąg, Ewa Kębłowska-Ławniczak, Spectrum of Emotions: From Love to Grief. Peter Lang, 2016.

Michał Garcarz, Słownik slangu kierowców. Slangowe rozwinięcia skrótów wyróżników powiatów na polskich tablicach rejestracyjnych. Volumina, 2016.

Małgorzata Jedynak. Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Krzysztof Migdalski, Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Marcin Walczyński, Cognitive and Psychological Aspects of Interpreting (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska & Michał Szawerna, From Motion to Emotion : Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language (Peter Lang)


2015

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Beck, 2015.

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Beck, 2015.

Piotr P. Chruszczewski, Franciszek Grucza, Stanisław Prędota, Katrzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (red.), Academic Journal of Modern Philology. Vol. 4.  Wrocław: Oddział PAN & WSF.P. Chruszczewski, M. Zadka, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.), Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności. Wrocław: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Piotr P. Chruszczewski, Marcin R. Odelski, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik (red.), Publikacje Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Piotr P. Chruszczewski, Camelia M. Cmeciu (red.), Styles of Communication. Vol. 7. Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu; Bucharest University Press. (link do publilkacji: http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/)
Piotr P. Chruszczewski, J. R. Rickford, R. Lanigan, K. Buczek, A. R. Knapik, J. Mianowski (red.), Languages in Contact 2014. Wrocław, Washington, D.C. 2015: WSF & PAN Wrocław & International Communicology Institute.

Wojciech Drąg, The Pursuit of Meaning in the Early Novels of Julian Barnes. Scholars’ Press, 2015.

Maciej Litwin, Time, Being and Becoming: Cognitive Models of Innovation and Creation in English. Peter Lang, 2015.

Anna Pilińska, Lolita Between Adaptation and Interpretation: From Nabokov’s Novel and Screenplay to Kubrick’s Film. Cambridge Scholars Publishing, 2015.

2014

Małgorzata Baran-Łucarz. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Piotr P. Chruszczewski, Franciszek Grucza, Stanisław Prędota, Katrzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (red.), Academic Journal of Modern Philology. Vol. 3.  Wrocław: Oddział PAN & WSF.

Piotr P. Chruszczewski, Camelia M. Cmeciu (red.), Styles of Communication. Vol. 6. Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddzial we Wroclawiu; Galati, Danubius University Press.

Piotr P. Chruszczewski, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (red.), Prace studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk

P. Chruszczewski, S. Wacewicz, P. Żywiczyński, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.), Theoria et Historia Scientiarum Vol. XI  Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski, Languages in Contact 2012. Wrocław 2014: Wyższa Szkoła Filologiczna & Oddział PAN we Wrocławiu

Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Ways to Protolanguage 3. Wrocław 2014: Wyższa Szkoła Filologiczna & Oddział PAN we Wrocławiu

Wojciech Drąg, Revisiting Loss: Memory,Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014

Katarzyna Karwowska, Literary Spaces in the Selected Works of J. M. Coetzee (Silesian Studies in Anglophone Cultures and Literatures). Peter Lang, 2014.

Marek Kuźniak, Michał Szawerna, Agnieszka Libura, From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Peter Lang, 2014.

Ludmiła Makuchowska, Scientific Discourse in John Donne’s Eschatological Poetry. Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Małgorzata Jedynak (ered).Refleksja w uczeniu się języków obcych. Neofilolog 42/1. 2014. Poznań-Wrocław: Sowa. 1-133 pageshttps://www.epnp.pl/ebook/A04602_neofilolog_42_1 

2013

Marek Kuźniak, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa. Beck, 2013.

Ewa Kębłowska-Ławniczak, From Concept-City to City Experience: A Study in Urban Drama. Atut, 2013.

Anna Michońska-Stadnik. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Marcin Tereszewski, The Aesthetics of Failure: Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction. Cambridge Scholars Publishing, 2013. Piotr Chruszczewski, Camelia Cmeciu, Styles Of Communication, Galati, Danubius University Press

P. Chruszczewski, S. Prędota, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski, Academic Journal of Modern Philology, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

M. Garcarz, African American Hip Hop Slang: A Sociolinguistic Study of Street Speech. Wrocław, Wydawnictwo ATUT

Aleksandra Knapik, Wladyslaw Chlopicki, Piotr Chruszczewski, Słowo w kontekście. Język a komunikacja 35. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”

Dorota Kołodziejczyk, Stephanie Branson, Dorota Michułka, Ryszard Waksmund, red.: Mimesis and Beyond in Fictional Worlds, numer specjalny, Filoteknos, vol. 4, Uniwersytet Wrocławski I Wydawnictwo Atut, 2013/2014.

Dorota Kołodziejczyk, Hanna Gosk, red., Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, Universitas, Kraków, 2014.


2012

Teresa Bruś, Life Writing as Self-Collecting in the 1930s: Cecil Day Lewis and Louis MacNeice. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Marcin Walczyński, A Living Language: Selected Aspects of Tok Pisin in the Press (on the Basis of Wantok Newspaper). Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2012. P. Chruszczewski, S. Prędota, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski, Academic Journal of Modern Philology, Polska Akademia Nauk Oddział we WrocławiuPiotr Chruszczewski, Camelia Cmeciu, Styles Of Communication, Galati, Danubius University Press
Piotr P. Chruszczewski, Zdzisław Wąsik, Languages in Contact 2011. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej

Dorota Kołodziejczyk, Cristina Sandru, red.: Postcolonialism/ Postcommunism: confluences, intersections and discontents, numer specjalny, TheJournal of Postcolonial Writing, vol. 48 no 2, Routledge, 2012

2011

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck

Piotr Chruszczewski, Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody., Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Piotr Chruszczewski, Zdzisław Wąsik, Languages in Contact 2010. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej

Piotr Chruszczewski, Camelia Cmeciu, Styles Of Communication, Galati, Danubius University Press

2010

Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik. Metodologia badań w glottodydaktyce. Avalon/Flair, 2010.

Dominika Ferens, Ways of Knowing Small Places: Intersections of American Literature and Ethnography Since the 1960s. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Piotr Chruszczewski, Camelia Cmeciu, Styles Of Communication, Galati, Danubius University Press

Piotr Chruszczewski, Stanisław Prędota, Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. Wrocław, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

Piotr Chruszczewski, Zdzisław Wąsik,Languages in Contact. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej

Dorota Kołodziejczyk, Bernd-Peter Lange, red.: The Return of the Native: Natives and Nativism in Postcoloniality, numer specjalny, Kultura – Historia – Globalizacja, http://www.khg.uni.wroc.pl/, 7/2010

2009

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck 2007, wydanie trzecie 2009

Leszek Berezowski, The Myth Of The Zero Article. London, New York, Continuum Publishing

Piotr Chruszczewski, Jacek Fisiak, Język a komunikacja 24. Studies in American Language, Culture and Literature. Kraków, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”

Piotr Chruszczewski, Stanisław Prędota, Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu I. Wrocław, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

Piotr Chruszczewski, Camelia Cmeciu, Styles Of Communication, Galati, Danubius University Press

Anna Cichoń, Ewa Kębłowska-Ławniczak, Pase Papers 2008 Vol. 2. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT

Małgorzata Jedynak, Critical Period Hypothesis Revisited. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Marek Kuźniak, Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, Pase2008 Vol. 1. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT

Mariusz Marszalski, Metaphysical Perspective in the Drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLVII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Agata Zarzycka, Socialized Fiction: Role-Playing Games as a Multidimensional Space od Interaction between Literary Theory and Practice, Toruń, Wydawnictwo Naukowe GRADO

2008

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck 2007, wydanie drugie 2008

Anna Budziak, Text, Body and Indeterminacy. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2008

Justyna Kociatkiewicz, Towards the Antibildungsroman: Saul Bellow and the Problem of the Genre. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik, Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom 1 Wrocław, Wyadwnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej We Wrocławiu

Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik, Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom 2 Wrocław, Wyadwnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej We Wrocławiu

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLVI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek Oziewicz, One Earth, One People. The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card. North Carolina, McFarland & Company, Inc., Publishers
2007

Leszek Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck, wydanie pierwsze 2007

Jan Cygan, Papers in Languages and Linguistics. Selected Writings Published in English and Polish. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Rozważając Fantasy. Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty literatury i filmu fantasy. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT

Michał Garcarz, Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Kraków, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Katarzyna Nowak, Melancholic travelers. Autonomy, Hybridity and the Maternal. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Patrycja Poniatowska, As you are well Pronounced by all External Warrants. Women’s Bodies and Women’s Places in 17th Century Dutch and English Drama. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Michał Szawerna, A Corpus-Based Study of Nominalizations Predicated by English Deverbal Nouns in -tion. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

2006

Piotr Blumczyński, Doctrine in translation. The doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament. Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem

Piotr Chruszczewski, Cultural patterns in discursive practices of scandinavian speech communities in the viking age. Kraków, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”

Piotr Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz Górski, Język a komunikacja 10. At The Crossroads Of Linguistic Sciences. Kraków, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Towards or Back to Human Values? Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy. Newcastle, Cambridge Scholars Press

2005

Adam Biały, Polish Psychological Verbs at the Lexicon-Syntax Interface in Cross-linguistic Perspective. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Marek Kuźniak, Combing 'Unkempt Thoughts’ The aphorism. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Maja Lubańska, Focus on WH-Questions. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLIII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek Oziewicz, Magiczny Urok Narnii. Poetyka i Filozofia „Opowieśni z Narnii” C.S. Lewisa. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Laura Suchostawska, Space and Metephor. Polish Verbal Prefixes Expressing the Relations INTO-OUT OF and TO-AWAY FROM. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Praca zbiorowa, Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT

2004

Piotr Chruszczewski, Język a komunikacja 5 tom 1. Kraków, Krakowski Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacja Językowej Tertium

Piotr Chruszczewski, Język a komunikacja 5 tom 2. Kraków, Krakowski Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacja Językowej Tertium

Justyna Deszcz, Rushdie in Wonderland. Frankfurt nad Menem, Peter Lang

Dominika Ferens, Justyna Kociatkiewicz, Elżbieta Klimek-Dominiak, Travelling subjects: American journeys in space and time. Kraków, Wydawnictwo Rabid

Ewa Kębłowska-Ławniczak, The Visual Seen and Unseen. Insights into Tom Stoppard’s Art. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2003

Piotr Chruszczewski, American Presidential Discourse Analysis, Berlin, Logos Verlag Berlin

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XLI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XL. Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2002


Leszek Berezowski, Articles and Proper Names. Wrocław,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Piotr Chruszczewski, The Communicational Grammar Of Political Discourse, Berlin, Logos Verlag Berlin

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXXVIII. Z dziejów wrocławskiej anglistyki. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Budziak, Czas i historia w poezji T.S. Eliota. Konteksty filozoficzne. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Dominika Ferens, Edith and Winnifred Eaton: Chinatown Missions and Japanese Romances. Urbana, University of Illinois Press

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XXXIX. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2001

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XXXVII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XXXVI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2000

Ewa Kębłowska-Ławniczak, PASE Papers in Literature & Culture. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bożena Rozwadowska, PASE Papers in Language Studies. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1999

Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XXXIV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1998


Anna Michońska-Stadnik, Anglica Wratislaviensia XXXV, Festschrift for Professor Jan Cygan on the Occasion of His 70th Birthday. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tadeusz Piotrowski, Anglica Wratislaviensia XXXIII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1997

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXXII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Leszek Berezowski, Dialect in translation. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bożena Rozwadowska, Towards a unified theory of nominalization: External and internal eventualities. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1996

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXXI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Michońska-Stadnik, Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tadeusz Piotrowski, Saloni Zygmunt, Minisłownik angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

1995

Anna Cichoń, The Realm of Personality and History: A Study of J.G. Farrell’a Fiction. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXX. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Głazek, The Meaning of English Modifier-Noun Combinations: An Interpretive Model and its Application to Ellipsis and Accretion. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Wiesław Krajka, Joseph Conrad: Konteksty kulturowe. Lublin, Wydawnictwo UMCS

1994

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXVII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Ewa Kębłowska-Ławniczak, Shakespeare and the Controversy over Baroque. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tadeusz Piotrowski, Z zagadnień leksykografii. Warszawa, PWN

Tadeusz Piotrowski, Problems in Bilingual Lexicography. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1993

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXIV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Michońska-Stadnik, Jak nauczyć się języka? Wrocław, Wydawnictwo Europa

Anna Michońska-Stadnik, Grammar in a Beginners? Course of English (with Special Reference to Teaching English in Poland). Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tadeusz Piotrowski, Contemporary English Word Lists. Part I: The Reverse List. Part II: The Forward List. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1992

Tadeusz Piotrowski, Zygmunt Saloni, Nowy słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa, Editions Spotkania

Bożena Rozwadowska, Thematic Constraints on Selected Constructions in English and Polish. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Małgorzata Trebisz, The Novella in England at the Turn of the XIX and XX Centuries: H. James, J. Conrad, D.H. Lawrence. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Lech Zabor, Wybór tekstów egzaminacyjnych z języka angielskiego. Wrocław, Internauka

1991

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XXI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XIX. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XVII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1990

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XVIII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Język angielski na tle porównawczym: Komentarz historyczny do wybranych zagadnień fonologii i morfologii. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1989

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XVI. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1988

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XIV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1987

Henryk Kałuża, Prepositions in English. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1986

Michał Post, Denominal Adjectivalization in Polish and English. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1985

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia X. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Juliusz Palczewski, H.G. Wells: Wehikuł czasu (opracowanie).. Wrocław, Ossolineum 1985

1984

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia XIII. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Danuta Piestrzyńska, The Decline of some Victorian Attitudes as Reflected in the Poetry of A.C. Swinburne and J. Thompson: 1855-1875. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1983

Ewa Byczkowska-Page, The Structure of Time-Space in Harold Pinter’s Drama. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Henryk Kałuża, Tense, Aspect and Mood in English. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1981

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia VIII. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Henryk Kałuża, The Use of Articles in Contemporary English. Heidelberg, Julius Groos Verlag

Juliusz Palczewski, John Galsworthy. Warszawa, Czytelnik

Michał Post, Comparatives of Identity in English: A Semantic Study. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1979

Jack Cohn, Alina Nowacka, A Guide to the Study of American Literature in Poland. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia VII. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

1978

Maria Miękisz, English and Polish Phonemes and their Variants: Contrastive Phonology in Exercises. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Juliusz Palczewski, H.G. Wells: Historia świata (opracowanie).. Wrocław, Ossolineum

1977

Henryk Kałuża, The Articles in English. Warszawa, PWN

1976

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia VI. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Jan Cygan, Strukturalne podstawy gramatyki angielskiej. Warszawa, WSiP

Maria Gottwald, An Introduction to Literary Studies. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Juliusz Palczewski, Utopista bez złudzeń: Herbert George Wells. Warszawa, Czytelnik

1975

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia V. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Halina Filipowicz, Eugene O’Neill. Warszawa, Wiedza Powszechna

Maria Miękisz, Janina Denefeld, Phonology and Distribution of Phonemes in Present-Day English and Polish. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1974

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia IV. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

1973

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia III. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Jan Cygan, Interrogation in English. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1972

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia II. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Tadeusz Rybowski, Wśród amerykańskich poetów. Wrocław, Ossolineum

1971

Jan Cygan, Anglica Wratislaviensia I. Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Jan Cygan, Aspects of English Syllable Structure. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Henryk Kałuża, Tense Forms of the Indicative Mood in Contemporary English. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

1969

Maria Gottwald, Satirical Elements in Ben Jonson’s Comedy. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1968

Henryk Kałuża, Article Usage in Modern English. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

1962

Grzegorz Sinko, John Wolcot and his School: A Chapter from the History of English Satire. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1954

Wiktor Jassem, Fonetyka języka angielskiego. Warszawa, PWN

1952

Wiktor Jassem, Intonation of Conversational English (Educated Southern British). Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1951

Wiktor Jassem, Wymowa angielska. Warszawa, PZWS

Juliusz Krzyżanowski, William Szekspir: Wieczór Trzech Króli (opracowanie). Wrocław, Ossolineum

Grzegorz Sinko, William Szekspir: Makbet (opracowanie). Wrocław, Ossolineum

1950

Grzegorz Sinko, Samuel Foote. The Satirist of Rising Capitalism. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1949

Juliusz Krzyżanowski, William Szekspir: Makbet (opracowanie). Wrocław, Ossolineum

Grzegorz Sinko, Sheridan and Kotzebue. A Comparative Essay. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

1948

Juliusz Krzyżanowski, Shakespearian Modifications (Methodical Prolegomena). Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return